R-MES Üretim Yönetim Sistemi

R-Mes, teklif sürecinden, ihtiyaç analizlerine, ürün tedariğinden depo hareketlerine, maliyet analizlerinden kalite ve verimliliğe kadar tüm üretim verilerini, hem yönetim hem de saha verilerini, Logo (Kobi- Kurumsal) (GO 3- Tiger 3- Tiger Enterprise) ürünleri ile entegre olarak takip edebilirsiniz.

  Üretimde Dijitalleşme ve İzlenebilirlik

  R-Mes üretim emirlerini üretim sahasına aktarılmasını, sahadan gelen verileri analiz etmek için geniş bir veri kataloğu sunar. Üretim süreçlerin tamamı dijitalleştirilir, ayrıca kalite kontrol, proses kontrol, çıkış kontrol gibi denetimlerin tamamı hem istasyon ekranlarından, hem de mobil ekranlarından takip edilerek izlenebilirlik sağlanır. Muhasebe, planlama ve yönetim ile saha verileri tek bir yönetimde birleşir. Operasyon start-stop işlemleri, süre analizleri, durma nedenleri gibi birçok etken hem makine, hem personel verimliliğini analiz imkanı sunmaktadır.

  R-MES Üretim Yönetim Sistemi Anapaket

  R-MES Üretim Yönetim Sistemi Anapaket programı daha geniş ölçülerde üretim yapma imkanı sunmaktadır. Sahalarda ki çalışmalar düşünülerek dizayn edilmiş bir yapıdır.

  • Esnek üretim; Reçeteler referans olarak kullanılır, üretim süreçlerinde stok yönetimi mamul, hammadde yada yarı mamullerin en uygun maliyetlendirilmesi ve bunlara ait stokların takibinde yardımcı olmaktadır.
  • Süreç takibi; Planlanan üretimin başlamasını, durdurulmasını, tamamlanmasını planlama ve yönetim ekranından takip ettiğimiz gibi istasyon ekranından da takip edebiliriz.
  • Çoklu mamul üretimi; Mamul satırına birden fazla mamul seçmeye izin verir. Miktarsal veya maliyetlerde orantılı dağıtım yapılabilmesi, mamul kalibrasyonuna, ürün yan çıktılarının envantere alınabilmesine, mamul maliyetlerinin dağıtımına olanak sunmaktadır.
  • Seri no/seri lot ile çalışma; Hammaddelerde Logo kayıtlarında gelen seri numarası ve seri lotları seçilerek çıkışına izin verdiği gibi, mamul kalemleri için yeni seri numarası ve lot kayıtları oluşturularak kayıt altına alınmasına, barkod etiketlerine, kayıt raporlarına yazdırılabilmektedir.
  • Dövizli çalışma; Logodaki kur tablolarına göre satın alma döviz rakamlarını hesaplar. Satır bazlı döviz işlemlerini destekler.
  • İş istasyonları; Üretim atölyelerine özelleştirilmiş ekranlardır. Dokunmatik ekranları destekler üretime ait mamul ve sarf kalemlerini maliyetsiz olarak görüntüleme imkanı sunar.
  • Farklı ambarlar ile çalışma; mamul kalemleri ve sarf kalemleri için her birine ait satırlara farklı depolar tanımlanabilir. Bu depolar üzerinden giriş çıkış hareketleri takip edilebilir. Sarf ve üretimden giriş fişleri de ambar bazında grup oluşturulmaktadır. Her ürüne ait ambardaki maliyet tiplerini almayı sağlar.
  • Lokasyon bağımsız çalışma; Terminaller aynı network üzerinde çalışmak zorunda değildir belirlenen portlar sayesinde, farklı şehirlerde hatta ülke de bile uzak masaüstüne ihtiyaç duymadan veri girişi yapabilmekteyiz.
  • İhtiyaç analizi; Gelişmiş browser yönetimi üzerinde seçilen üretimi yada birden fazla üretimi seçerek ihtiyaç analizi alabilir ve logo ile karşılaştırabiliriz.
  • Sipariş ile çalışma; Logo siparişlerindeki kalemlere ait reçeteler var ise üretime çağırabiliriz.
  • Üretimde cari takibi; Cariye ait üretim emri oluşturma imkanı sunarken, carilere ait üretim emirlerini filtreleme ve raporlama imkanı da sunmaktadır.
  • Masraf kartları; Masraf kalemleri Logodan bağımsız çalışmaktadır. Üretim miktarlarına göre değişkenlik gösteren tutar hesaplamalarına yansıtılabilmektedir.
  • Alınan hizmet faturaları; Logodan alınan hizmet kartları üretime çağırılabilmekte ve üretim maliyetine yansıtılabilmektedir.
  • Reçete yönetimi; Reçeteler üretimde kullanılan şablonlardır, olma zorunluluğu yoktur standart üretimler için kolaylıklar sağlamaktadır. Toplu reçeteler düzenlenebilir, reçetedeki kalemler toplu olarak değiştirilebilir, reçetelere grup kodları tasnif edilebilir.
  • Reçete bağımsız çalışma; Reçete oluşturmadan üretim emri oluşturulabilmekte, üretimlere reçeteler ile çağırıldığında reçete den çağırılan üretim için değişiklikler yapılabilmektedir.
  • Gelişmiş raporlamalar; Üretimin tarihlerine, üretimin durumuna, carisine, mamule, hammaddeye ve birçok filtrelemeler ile hazır tasarımı olan raporlara ulaşma imkanı sunmaktadır.
  Teklif Yönetimi Modülü

  Özellikle isteğe özel üretim gerçekleşmesi durumunda, reçete koşullarında veya bağımsız üretim maliyetlerinin hesaplandığı, belirlenen marja göre fiyatlandırılıp çizim ve görselleri  ile mail atılarak, onaylama süreçlerine göre takibe izin veren, gönderilen teklifin sipariş kaydını oluşturan veya üretime sevk edebilen modüldür.

  İş Emirleri (Rota-Operasyon-İstasyon) Modülü

  Üretim emirlerinin mamule dönüşme iş süreçlerinin, tanımlanan süreçli ve süreçsiz rotalar aracılığı ile istasyonlarda gerçekleşen faaliyetlerinin planlanabilmesi, takip edilmesi için gerekli modüldür. İş emirleri yönetim ekranlarından, mobil tabletler ve istasyonlara özel ekranlardan takip edilebildiği gibi sahaya veri göndermek ve saha verilerini toplamak için de gereklidir. İş emirleri üzerinde operasyon istasyon ve operatör bazlı veri girişleri ile performans takibi yapılabilir, malzeme izleme girişleri yapılabilir.

  Maliyet Muhasebesi Modülü

  Her ne kadar üretim sürecinde doğrudan maliyetler üretim maliyetlerine aktarılsa da fabrikada oluşmuş dolaylı maliyetlerin sevk edilmiş veya devam eden üretim maliyetlerine ,mamul gruplarına göre, ya da istasyon-operasyon bazında üretim miktarlarına, tutarlarına veya çalışma sürelerine göre maliyet dağıtım işlemlerinin yapıldığı ve bu dağıtım paylarının ek maliyet dağıtım işlemlerinin yapıldığı ve bu dağıtım paylarının ek maliyet malzeme maliyetlerinin üretimden sonrası oluşması durumunda üretim maliyetlerinin güncellenmesi de maliyet muhasebesi modülü ile gerçekleşir.

  Tanım Setleri ve Kontrol Formları Modülü

  Üretimi özelleştirmek için farklı tanım grupları oluşturulabilir. Bu gruplar üretim, operasyon veya mamulü niteleyebilir. Benzerlerinden ayrıştıran bu özellikler istasyon ekranlarından da izlenebilir. Kontrol formlarına çekilerek denetlenebilir. Diğer yandan üretimlerin veya operasyon faaliyetlerinin denetlenmesi için, proses veya kalite kontrol amaçlı fabrikaya özel tasarlanan desktop, istasyon ve mobil uygulamadan veri girişi sağlanan modüldür. Ayrıca üretimden çıkışta doğru ürünlerin üretimlerden ya da paketlemelerden tanımlarından çıkış kontrol işlemleri bu modül gerçekleştirir.

  Mobil İstasyon Yönetimi Modülü

  Üretim emirlerine ait, istasyon veya operasyon bazında Android el terminali ya da tabletler üzerinden faaliyetlerinin girildiği, start stop işlemlerinin, durma nedenlerinin girilebildiği, izlenebildiği, proses-kalite kontrol verilerinin girildiği, diğer yandan çıkış kontrol verilerinin Android tablet ve el terminallerinden kullanıma izin veren modüldür.

  Paketleme Modülü

  Üretilen yarı mamul ve mamullerin standart kutulama faaliyetlerinin yanında kutulara dağıtılabilmesini, birden fazla meteryalin tek bir kutuya koyulabilmesi için gerekli dağıtımların esnek bir şekilde oluşmasını kolaylaştıran, içerik bilgisi ve paketlerin fabrikanın istediği ölçülendirme birimine göre veri girişine izin veren, emtia ve içerik bilgisini barındıran, diğer yandan kutu etiketlemesine olanak veren ve bu verilerin çıkış kontrol formları üzerinden doğru sevkin gerçekleşmesini sağlayan ve sevk dökümünü sunan modüldür.

  Makine Ekipman (Kalıp – Uç) Yönetimi

  Operasyonların gerçekleşeceği makinelerin ve makinelerin çalışmalarının takip edilmesi, kalıp, uç ömürlerinin hesaplanması, izlenmesi, takip edilmesi, makine ve kalıpların bakımlarını planlayan gantt üzerinde izlenmesini sağlayan modüldür. Ayrıca makine kapasite kullanım hesaplamaları ile kapasite yönetimi ve planlama için veri hazırlaması olanağı sunar. Planlama araçları ile makine ve ekipmanların dolulukları izlenebilir.

  Depo Yönetimi

  R-MES ana modül ile sarf, fire ve üretimden giriş fişleri, verilen parametreler üzerinden otomatik oluşmaktadır. Depo hareketleri entegrasyonu, sayım, kontrollü mal girişi, depolar arası hareketler, depolardan kontrollü mal çıkışları, depo onayı, geri sevk, fason tedarik (Kontrollü mal girişi) faaliyetlerinin desktop ve Android mobil cihazlardan gerçekleştirmek için gerekli modüldür.

  R-MES NG (Bulut raporlama MES)

  Üretim faaliyetlerinin ve neticelerinin izlenebilmesini sağlayan üst katman yönetici izleme ekranlarıdır. NG platformda ileriye geriye izleme yapılabilir. Grafik raporlar ise operasyon süreleri, performans verileri, sipariş izlemeleri bu modül ile scadaya alınır. Web platform kullanan NG ile müşterilere sorgulama ve izleme ekranı sunulabilmektedir. Standart araçlar ve raporlar dışında özel tasarımlar uyarlama hizmet ile özelleştirilebilir.