e-Arşiv Fatura

Muhatabınızın e-Fatura kullanıp kullanmadığından bağımsız olarak e-fatura göndermek ve ikinci nüshaları dijital ortamda güvenle saklamak için Logo e-Arşiv fatura programına geçin.

  Kolay Entegrasyon

  Kolay Sorgulama

  Güvenli Kullanım

  Hızlı Uygulama

  SMS Bilgilendirme

  Mevzuata Uyumluluk

  e-Arşiv fatura programı ile faturalar, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenleniyor ve ikinci nüshalar da elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebiliyor. e-Arşiv fatura programı sayesinde işletmeler, e-arşiv faturalarının yanı sıra ikinci nüshalarını da yine elektronik ortamda güvenli bir biçimde muhafaza edebiliyor ve gerektiğinde elektronik ortamda ibraz edebiliyorlar. e-Arşiv faturada bu süreç, işletmelerin hem kağıt kullanımını azaltmasına hem de maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasına yardımcı oluyor.

  Yasal Zorunluluk

  İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin yasa gereği e-Arşiv fatura programına geçmesi gerekiyor.

  Daha Yüksek Hız, Daha Düşük Maliyet

  e-Arşiv fatura programından yararlanan işletmeler iş süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde ediyor. Ayrıca kağıt faturaların basımı, hazırlanması, dağıtımı ve arşivlenmesi gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetler de ortadan kalkıyor.

  Hem e-Fatura hem de e-Arşiv fatura programları, işletmelere kağıt faturaların yönetiminden kaynaklanan maliyetleri ortadan kaldırarak daha düşük maliyetlerle daha hızlı ve verimli bir şekilde iş yapma imkanı sunar.

  Uygulama Alanları
  • Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Üretimi
  • Tarım Ürünleri – Hayvancılık
  • Yiyecek – İçecek Hizmetleri
  • Perakende Ticaret
  • Sağlık – Spor
  • E – Ticaret
  • Havacılık
  • Eğitim