e-İrsaliye nedir?

e-İrsaliye, kâğıda basılı olarak kullanılan sevk irsaliyesinin elektronik versiyonudur. Bir işletme başka bir işletmeye, tesise veya şahsa göndereceği ticari bir ürünü sevk ederken, beraberinde muhakkak bir sevk irsaliyesi de bulundurmalıdır. Bu irsaliyede mühür, ilgili ürünün adı ve miktarı, göndericinin ticari sicil bilgileri, alıcının iletişim bilgileri gibi detaylar belirtilmeli; talep edildiğinde bu belge yetkililere ibraz edilmelidir. Her bir gönderimde bulunması gereken sevk irsaliyeleri, e-İrsaliye ile dijital ortama taşınır. Elektronik sertifikayla imzalanan e-İrsaliye, hukuken kâğıda basılı sevk irsaliyesiyle aynı özelliktedir. e-İrsaliye sayesinde sevkiyatlarda iş yükü azalır, insan kaynaklı hatalar ortadan kalkar, maliyet tasarrufu sağlanır, süreç daha hızlı ve verimli işler.

  Kolay Entegrasyon

  Kolay Sorgulama

  Güvenli Kullanım

  Hızlı Uygulama

  SMS Bilgilendirme

  e-İrsaliye Zorunlu Mudur?

  e-İrsaliye ilk olarak 1 Ocak 2018’de gönüllülük esası ile uygulamaya alınmış, sonraki yıllarda ise belirli niteliklerdeki işletmeler için zorunlu tutulmaya başlamıştır. e-İrsaliye kullanma zorunluluğu bulunan işletmelerin özellikleri dönem dönem güncellenmiş, böylece daha çok sayıda mükellefin e-İrsaliye’ye geçmesi sağlanmıştır. Bazı işletmeler de e-İrsaliye kullanma zorunlulukları olmamakla birlikte bu dijital çözümden kendi istekleriyle yararlanmaya devam etmektedir.

  2023’te e-İrsaliye Kimler İçin Zorunlu Tutulmuştur?

  2022 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, e-Fatura uygulamasına dâhil olup senelik brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin e-İrsaliye’ye geçmesi zorunludur.

  e-İrsaliye Başvurusu Nasıl Yapılır?

  e-İrsaliye’ye başvuru için öncelikle e-Fatura mükellefi olmak gerekir. Halihazırda e-Fatura kullanan işletmelerin e-İrsaliye’ye geçmek için Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) ayrıca başvuruda bulunmasına gerek yoktur. Özel entegratör konumundaki Logo Yazılım’dan e-İrsaliye çözümünü almaları yeterlidir. Logo Yazılım gerekli başvuruları yaparak çözümü devreye alır.

  e-Fatura mükellefi olmayan işletmeler ise öncelikle bu çözümden yararlanmaya başlamalıdır. Bunun için de ilk olarak mali mühür almak, ardından GİB’e online başvuru yapmak gereklidir. Daha sonra özel entegratör Logo Yazılım’ın e-Fatura çözümü kullanılarak tüm fatura süreçleri, ardından da irsaliye süreçleri dijital ortama taşınabilir.

  Yasal Mevzuata Uyumlu

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilen e-irsaliye, kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip bulunuyor. e-İrsaliye ile sevk irsaliyeleri mevzuata uyumlu şekilde elektronik sertifika ile imzalanarak elektronik ortamda iletiliyor, muhafaza ve ibraz ediliyor

  Daha Düşük Maliyet

  e-İrsaliye uygulamasından yararlanan işletmeler iş süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde ederken, kağıt sevk irsaliyelerinin basımı ve hazırlanması gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetlerden de tasarruf sağlıyor.

  Uygulama Alanları
  • Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi
  • Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Üretimi
  • Medya – iletişim ve yayıncılık
  • Tarım Ürünleri – Hayvancılık
  • Yiyecek – İçecek Hizmetleri
  • Perakende Ticaret
  • E – Ticaret
  • Eğitim
  • Havacılık