e-Müstahsil Makbuzu

Vergi mükellefi olmayan çiftçilerin dijital ortamda makbuz kesmesi, bu makbuzları muhafaza edebilmesi ve raporlayabilmesi için geliştirilen Logo e-Müstahsil Makbuzu ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın.

  Kolay Entegrasyon

  Kolay Sorgulama

  Güvenli Kullanım

  Hızlı Uygulama

  SMS Bilgilendirme

  Çiftçilere Özel

  Vergi mükellefi olmayan çiftçiler, Logo e-MM ile müstahsil makbuzlarının hazırlanıp gönderilmesi süreçlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştirebiliyor.

  Zaman ve Maliyet Tasarrufu

  Logo e-MM kullanıcıları, tüm müstahsil makbuzu işlemlerinde zaman ve maliyet tasarrufu elde ediyor.

  Elektronik Arşivleme

  Logo e-MM üzerinden kesilen tüm elektronik müstahsil makbuzları, 10 yıl süreyle sistem üzerinde saklanıyor. Böylece arşiv maliyetlerinden de tasarruf ediliyor.

  Kolay Erişim

  Daha önce kesilmiş makbuzların incelenmesi ya da kayıtlı alıcılara yeni makbuz kesilmesi gerektiğinde, verilere Logo e-MM üzerinden kolayca erişim sağlanıyor.

  Mevzuata Uyum

  Mevzuattaki güncellemeler doğrultusunda sürekli yenilenen Logo e-MM ile kullanıcılar, mütahsil makbuzu işlemlerinde mevzuata uyumu garanti altına alıyor.

  Uygulama Alanları
  • Tarım Ürünleri -Hayvancılık